Vastgoed- en huurrecht

Vastgoedrecht is niet in beton gegoten. Het contractueel vastleggen van grondtransacties, begeleiden en adviseren bij projectontwikkeling en de daarbij behorende privaatrechtelijke en publiekrechtelijke aspecten, brengt een helicopterview met zich en deskundigheid op diverse rechtsgebieden. Voorkomen is beter dan genezen, blijft het motto!

Dit motto gaat uiteraard ook op bij het opstellen of beoordelen van huurovereenkomsten woonruimte, bedrijfsruimte (o.a. winkels en horeca) en overige bedrijfsruimte ( o.a. kantoren). Mocht echter bij een geschil een procedure onvermijdelijk zijn, Ruud Keuken kan U hierbij terzijde staan.