Omgevingsrecht

Bestemmingsplanwijziging? Planschade? Verhaalsovereenkomst opstellen? Omgevingsvergunning nodig? Niet eens met de voorschriften verbonden aan de omgevingsvergunning? Zomaar wat vragen... Het Omgevingsrecht is een complex geheel van regelgeving. Regelgeving die ook vaak wijzigt! Relevant? Ja, als je bedenkt dat voor verschillende activiteiten op gebied van bouwen, milieu, bodem, water, sloop e.d., een vergunning of melding vereist is. Ruud Keuken adviseert U graag en kan U als gemachtigde ook bijstaan in bezwaarschriftprocedures of beroep instellen bij de bestuursrechter.