Bestuursrecht

Bouwplannen? Bedrijfsuitbreiding? Geluidsoverlast van het bedrijf in de buurt? Terrasvergunning aanvragen? Aanschrijving ontvangen om Uw zonder vergunning gebouwde loods af te breken? Aanvraag subsidie geweigerd? Zomaar wat vragen... Het aanvragen of aanvechten van besluiten afkomstig van de overheid is onderworpen aan specifieke rechtsregels, te weten het bestuursrecht en het bestuursprocesrecht. Dit rechtsgebied is gecompliceerd en bevat vele valkuilen. Ruud Keuken adviseert U graag en kan U als gemachtigde ook bijstaan in bezwaarschriftenprocedures of bijvoorbeeld beroep instellen bij de bestuursrechter van de Rechtbank of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Een bijzonder onderdeel van het Bestuursrecht is het Omgevingsrecht. Klik daarvoor op het aandachtsgebied Omgevingsrecht.